Nieuwsberichten jan 2017

Trump is geen democratisch president

dinsdag, 31 januari, 2017

De beweringen van sommige, ondermeer staatssecretaris Francken alsof Trump democratisch zou gekozen zijn, is een misvatting. Trump is een procedurepresident die door allerlei regels president geworden is. Hij haalde 3.000.000 stemmen minder dan Hylary Clinton. Daardoor heeft hij ook geen democratisch draagvlak en boet hij aan wettelijkheid in.