Nieuwsberichten

Private woonzorgcentra

dinsdag, 17 oktober, 2017

Op 11 oktober 2017 zond VRT Eén in Pano een schokkende reportage uit over  schrijnende wantoestanden in sommige woonzorgcentra. Door te weinig personeel missen deze bejaarden elementaire zorg. Als de onderzoekers verder naar de aandeelhouders van deze centra zochten, kwamen ze uit bij brouwer Inbev en baggeraar De Nul. Zowat de rijkste bedrijven van het land die nauwelijks belasting betalen. Om nog meer winst te maken zuigen deze bedrijven woonzorgcentra leeg op de kap van weerloze bejaarden.

Hoe brengt men thrillerschrijvers om het leven

dinsdag, 1 augustus, 2017

Op bladzijde 94 van Paul Jacobs nieuwste boek 'de moordenaarsclub' staat het volgende:

Documentaire van Canvas over Gladio op 9/5/2017

donderdag, 11 mei, 2017

Deze documentaire bevestigt wat ik in mijn boek 'De Straffelozen' schreef, namelijk dat de Duitse generaal Gehlen veel oorlogsmisdadigers heeft witgewassen, toen hij na de tweede wereldoorlog hoofd van de Duitse geheime dienst werd.  Ze konden in het buitenland een luxeleventje leiden omdat hij hen als 'informant' uit een duister budget kon betalen.

Trump is geen democratisch president

dinsdag, 31 januari, 2017

De beweringen van sommige, ondermeer staatssecretaris Francken alsof Trump democratisch zou gekozen zijn, is een misvatting. Trump is een procedurepresident die door allerlei regels president geworden is. Hij haalde 3.000.000 stemmen minder dan Hylary Clinton. Daardoor heeft hij ook geen democratisch draagvlak en boet hij aan wettelijkheid in.  

Onze atoomcentrales

donderdag, 24 november, 2016

In een artikel in de 'Zondag'van 20/11 meldt men dat het Fanc, een federale dienst dat onze atoomveiligheid moet verzekeren, verontrust is door de schaamteloze houding van Elektrabel. Dit bedrijf zou weinig efficiënt reageren om de veiligheid van de kerncentrales te verzekeren. Onlangs vernam ik van een controleur van kerncentrales dat eigenlijk alle kerncentrales in België zouden moeten sluiten. Dat het Fanc zich zorgen maakt schijnt de regering niet te verontrusten evenmin als de partijleiders van de meerderheid. Hoe onverantwoord gedragen die mensen zich. Zullen ze ook verbaasd zijn als een deel mensen hen niet meer ernstig neemt en zich bedrogen voelen? Hun paternalisme van:'wij weten het wel' dateert van 70 jaar geleden toen de mensen haast onmondig waren. Nu kan iedereen zich informeren. Ze doen op kleine schaal wat Europa op grote schaal doet: boven de hoofden van de mensen beslissen.

Onze atoomcentrales

donderdag, 24 november, 2016

In een artikel in de 'Zondag'van 20/11 meldt men dat het Fanc, een federale dienst dat onze atoomveiligheid moet verzekeren, verontrust is door de schaamteloze houding van Elektrabel. Dit bedrijf zou weinig efficiënt reageren om de veiligheid van de kerncentrales te verzekeren. Onlangs vernam ik van een controleur van kerncentrales dat eigenlijk alle kerncentrales in België zouden moeten sluiten. Dat het Fanc zich zorgen maakt schijnt de regering niet te verontrusten evenmin als de partijleiders van de meerderheid. Hoe onverantwoord gedragen die mensen zich. Zullen ze ook verbaasd zijn als een deel mensen hen niet meer ernstig neemt en zich bedrogen voelen? Hun paternalisme van:'wij weten het wel' dateert van 70 jaar geleden toen de mensen haast onmondig waren. Nu kan iedereen zich informeren. Ze doen op kleine schaal wat Europa op grote schaal doet: boven de hoofden van de mensen beslissen.

Eandis

zaterdag, 1 oktober, 2016

Het is pijnlijk en ergerlijk dat in de Eandissage geen enkele humanistische of christelijke partij het nodig vond om in het openbaar afstand te nemen van het dictatoriale communistische China. Het regime respecteert de mensenrechten niet, vermoordden burgers op het Tiamenplein en blokkeren samen met Rusland een oplossing in Syrië. Voor wat kortzichtig economisch gewin verloochen vele politici elementaire Westerse waarden. Oei, oei, de Chinezen zullen nu wel kwaad zijn zeker. Het bloed dat die kerels aan hun handen hebben, schijnt hen weinig te kunnen schelen.

Zwangere vrouwen en autisme

zaterdag, 4 april, 2015

Tijdens het programma van Radio1 'Nieuwe feiten' van 10/3/2015 kon men horen dat de universiteit van Harvard bij een onderzoek op 1767 kinderen en 100.000 vrouwen een onthutsende vastelling deed. Moeders die tijdens de laatste maanden van hun zwangerschap aan hoge concentraties fijnstof blootgesteld waren,  hebben 50% meer kans op een baby met autisme. Er spelen genetische factoren maar ook omgevingsfactoren een rol. Dit bericht haalde ongelooflijk genoeg slechts weinig media. Eerder toonde de universiteit van Californië al een verband aan.

Hoe pokert onze regering samen met Electrabel?

zaterdag, 28 februari, 2015

Jan Bens, de voorzitter van het Fanc, dat de atoomcentrales moet controleren is jaren  beleidsman bij Electrabel geweest. M.a.w. hij moet zijn vroeger bedrijf nu in vraag stellen. Wie gelooft dat? Het is zoals het controlecomité van de banken die merkten ook nooit wantoestanden. Alle politici die ik af en toe in de Zevende dag hoor kakelen dat ze alles weten en er oplossingen voor uit hun mouw schudden, verschuilen zich nu achter het Fanc. Als er iets gebeurt is het de schuld van die parastatale instellling. Als staaltje om verantwoordelijkheid te vluchten kan dit tellen.

Preventiemaatregelen om aanslagen te vermijden

vrijdag, 16 januari, 2015

Filosofe Anna Arendt schreef veel over de banaliteit van het kwaad. Eichmann luisterde naar Ludwig van Beethoven en allicht naar de 9de waar alle Menschen Brüder werden, terwijl hij de Joden naar uitroeiingskampen stuurde. Volgens Arendt komt het grote kwaad voort uit het stoppen met nadenken of er niet eens aan te beginnen.(Dr. J.Goethals in De Standaard van 9/1/2015) Als ik af en toe naar Blokken kijk, stel ik vast dat de overgrote meerderheid van de kandidaten enkel wat pop en televisiefeuilletons kent en mannen vooral sport.

Pagina's

Subscribe to Nieuwsberichten